E010 - Att växa upp som kristen

Vi berättar hur kristendomen påverkade våra uppväxter. Vi berör ämnen såsom skolgång, relationer och attityder till människor, konsumtion av populärkultur och pressen att evangelisera.

Referenser