E009 - Hur det känns att förlora tron

Vi berättar om den känslomässiga aspekten av våra dekonverteringar.

Referenser